Soutěž o nejlepší pivovar 2021

České a moravské pivní koruny chtějí podporovat zachování výborné úrovně pivovarnického řemesla v pivovarech na území ČR. Poskytnou nejlepším pivovarům zřetelný prostředek, aby upozornily na jejich soustavnou péči o dobré jméno.

Jejich cílem je:

nabídnout příznivcům českého piva u nás i v zahraničí jednoznačné a srozumitelné hodnocení pivovarů a jejich sortimentů na úrovni, jakou znají u hodnocení hotelů nebo vysoké gastronomie;

poskytnout orientaci majitelům pivnic, restaurací a pivoték o aktuální kvalitě sortimentu;

vytvořit prostor pro soutěžení pivovarů s možností získat pro pivovar zpětnou vazbu a nezávisle provedené porovnání v rámci oboru.

 

Jak se hodnotí?

České a moravské pivní koruny představují národní soutěž pivovarů.

Předsedou degustační poroty je Jan Šuráň.

Degustační poroty anonymně posoudí podávané vzorky, které do soutěže výrobci přihlásí a sami poskytnou v obalech určených označených pro prodej.

V národní soutěži lze získat zlatou korunu nikoli pro pivo, ale pro pivovar bez rozdílu velikosti výstavu. Jde především o hodnocení sortimentu.

Pokud nechcete přihlašovat více vzorků je potřeba zvolit pivo, které tvoří více než padesát procent prodeje výstavu v pivovaru.

Druhá varianta znamená přihlášení tří a více vzorků, které reprezentují sortiment

Soutěž probíhá ve dvou kolech.

Ze základního kola postoupí pivovary, u jejichž piv nenajdou porotci cizí vůně a chutě.

Pokud přihlásíte jeden až tři vzorky, nesmí ani jeden z nich vykazovat cizí vůně a chutě. Při počtu čtyři až pět vzorků se cizí vůně a chutě tolerují u jednoho vzorku, při přihlášení více než šesti vzorků u dvou z nich. V obou případech se vzorky vyřadí.

Ve finálovém kole se porotci u každého piva zabývají jeho kvalitou, ocení každé pivo jednotlivě udělením nebo neudělením zlaté koruny.

Pivovar získá zlatou korunu, pokud je počet zlatých korun pro jeho jednotlivá piva vyšší nebo se rovná počtu neoceněných

Příklad: A pivovar přihlásil pět vzorků, jeden vypadl v základním kole a čtyři postoupily a dva získaly zlatou korunu, ta potom patří i pivovaru a stává se vítězem soutěže.

B pivovar přihlásil tři vzorky, všechny postoupily do finálového kola, ale zlatou korunu dostal pouze jeden z nich, takže pivovar jako celek zlatou korun nezískal.

Jak se přihlásit?

Do soutěže České a moravské pivní koruny se může přihlásit každý pivovar, který má jako fyzická nebo právnická osoba sídlo v České republice.

Do soutěže lze přihlásit neomezený počet vzorků v sudové nebo lahvové verzi.

Pivovar se přihlásí do soutěže prostřednictvím formuláře. Sudové pivo 800 Kč a 600 Kč lahvové pivo za jeden vzorek. Jde o cenu bez DPH 21 procent.

Přihlásit lze pouze piva v kategoriích určených pořadatelem soutěže.

Přihlásit lze pivo v sudové nebo lahvové verzi s tím, že pivovar může používat i jejich kombinaci, když například ležák dodá v sudu a speciály v lahvi. Nelze však přihlásit zároveň jeden styl piva v lahvové a sudové verzi.

Sudové pivo lze do soutěže dodat výhradně v kovových sudech KEG o obsahu od 10 litrů do 30 litrů. 50 litrů KEG se neakceptuje.

Lahvové pivo lze přihlásit v lahvích o objemu 0,33 0,5 litru, 0,75 litru, 1 litr nebo 1,5 litru s tím, že minimální počet kusů lahví je 6 kusů a jsou umístěny v přepravce nebo kartonu. Za optimální považujeme celý karton nebo basu piva.

Organizátor soutěže může odmítnout zařazení vzorků do soutěže, pokud nebudou dodány ve stanoveném termínu, odpovídajícím obalu nebo nebudou označeny etiketou popřípadě neporušeným plombovacím víčkem na sudu.

Organizátor soutěže může odmítnout zařazení vzorků do soutěže, pokud má přihlašovatel nevyřešení finanční závazky vůči společnostem, které se podílejí na financování a organizování soutěže.

Do soutěže budou přijaty pouze vzorky, na jejichž obalech budou etikety nebo plombovací víčka na sudy s informacemi o místě výroby piva. Pokud bude pivovar označen pouze jako prodejce, vzorek bude ze soutěže vyřazen.

Za každý vzorek piva zaplatí pivovar stanovený poplatek.

Účastníci  národní degustační soutěže České a moravské pivní koruny 2020 mohou přihlást do letošního ročníku stejný počet vzorků jako v předchozím roce zdarma.

Pokud u tří a více vzorků z jednoho pivovaru potvrdí předseda poroty její verdikt, že pivo neodpovídá definovanému stylu a vykazuje závažné cizí vůně a chutě, je pivovar pro daný rok vyřazen ze soutěže.

O vyřazení pivovaru ze soutěže sepíše předseda poroty samostatný protokol, kde uvede závažné důvody vyřazení.

 

Veškeré informace včetně přihlášky najdete: www.ceskeamoravskepivnikoruny.cz

Případné dotazy, korespondenci a přihlášky zasílejte: pavel.borowiec@pivobierale.cz

 

Základní termíny pro České a moravské koruny 2021 :

Zveřejnění podmínek a obeslání účastníků:

Přihlášky do soutěže lze zasílat od 5. července 2021 do 3. září 2021

Uzávěrka plateb poplatků  do 6. září 2021

Závoz vzorků na určené místo v Praze 30.  srpna až 6. září 2021

Degustace proběhne 8. až 9. září 2021 v Pivovaru a restauraci U Fleků v Praze.

Vyhlášení Českých a moravských pivních korun 24. až 25. září 2021 na Festivalu minipivovarů na Pražském hradě.