Porotci a hodnocení 2019

Kdo hodnotil?

První den hodnotilo pivo 7 porot, druhý den 6 s tím, že počet degustátorů v jedné porotě až na výjimku jsme stanovili počtem pět. Část porotců se obměnila, takže jejich celkový počet dosáhl na číslo 47. Porotu tvořili především majitelé nebo ředitelé pivovarů, sládci, profesionálové z oblasti pivovarnictví, pracovníci výzkumných ústavů a škol, nechyběli však ani zkušení prodejci, kteří rozhodují o výběru piva na čep a zástupci médií.

Jako vedoucí poroty působili například Miloš Hrabák, Martin Slabý, Petr Janík, Jiří Faměra, Michal Voldřich, Lenka Straková nebo Monika Linková.

Jako porotci přijali mimo jiné pozvání Jan Olšovská, Petr Kaluža, David Máša, Petr Košin, Milan Morávek, Bořivoj Bartoněk, Michal Havrda, Jan Lumbert, Jakub Sychra, Lukáš „Elf“ Provazník, Vladimír Nesvadba, Radim Lavička, Vít Zelenka, Martina Valterová, Pavel Palouš, Rudolf Lach, Michal Kuřec, Tomáš Machalínek, Petr Holub, Hana Večerková, Petr Buriánek, Zbyněk Holan. Iva Žitníková nebo Jaroslav Dorážka.

Předsedou degustační poroty byl potřetí Jan Šuráň.

Jak probíhalo hodnocení?

I když se soutěž během čtyř roků vyvíjí, základní pravidla se buďto precizovala nebo zůstala stejná. Přihlásit se může každý český pivovar. Vzorky může zaslat v libovolném počtu v lahvové nebo sudové verzi. Stejně jako v předchozích letech přihlásily pivovary jeden vzorek, což muselo být pivo, které tvoří hlavní podíl na sortimentu (světlý ležák, světlé výčepní pivo). Maximální počet vzorků přihlášených od jednoho pivovaru dosáhl počtu osm a je zajímavé že v obou krajních případech pivovary získaly Českou a moravskou pivní korunu 2019. Oproti předchozím rokům však nebylo možné přihlásit pivo v libovolném stylu. Pivovar musel ze svého sortimentu vybrat pouze ty, které lze zařadit do jedno ze 17 určených a popsaných pivních stylů.

Porotce hodnotil anonymní vzorky s tím, že v jednom kole jich obdržel maximálně deset různých od jednoho stylu. Ke každému vzorku vyplnil samostatný protokol s tím, že vedle slovního hodnocení bylo pro udělení ceny rozhodující, kolik dal každému pivu bodů.

Každý porotce obdržel nejenom popis pivního stylu, ale také bodovou stupnici s vysvětlení, jaké hodnocení kvality od vynikající až po velmi špatný patří k jednotlivé číslovce. Najdete ji v rámečku číslo 2.

Zvláštnost této osmibodové stupnice představuje možnost udělit půl bodu u výborných a velmi dobrých piv, což má zásadní význam při udělování hlavní ceny soutěže. V Čechách není zvykem udělovat za piva vysoké bodové hodnocení. Podíváte-li se na celkové výsledky soutěže, přesvědčíte se, že ze stovek přihlášených vzorků se jde pouze o několik málo kusů, proto organizátoři považují za důležité, aby mohl porotce přesněji rozhodnout, jestli v případě udělení 3,5 bodů ještě nárok na vítězství má, nebo 4 body, kdy naopak udělení ceny pro nejlepší český pivovar nedoporučí.

Co rozhoduje o získání Koruny?

Hodnotí se sortiment respektive jeho podstatná část. Pivovar získá hlavní cenu, pokud jsou jeho piva hodnocena jako vynikající (1), výborná (2 nebo 2,5) nebo velmi dobrá (3 nebo 3,5). Pokud je pivo hodnoceno jako dobré (4) na zisk trofeje to nestačí, protož nejlepší pivovar nemůže vařit pouze dobré pivo, ale musí nabídnout osobitý nápoj s výrazným chuťovým profilem. Cestu mezi elitu mohou pivovaru komplikovat vzorky hodnocené jako špatné. Pakliže porotci hodnotí takto dva a více vzorků, pivovar je ze soutěže vyřazen, i kdyby měl další piva vynikající.

Rozhodující je tedy známka, která vzniká jako součet bodových hodnocení porotců v komisi dělený počtem členů komise.

Nejlepším pivovarem se stal takový, který minimálně u poloviny počtu vzorků dosáhl v celkovém hodnocení komise známku menší než 4 tedy od 1 až 3,9.

 

Stupnice hodnocení piv

1 – vynikající

Originální komplexní chuť, mimořádně výrazný charakter, vynikající vyvážení piva jako celku, vysoká pitelnost podle stylu piva.

2 – výborný

Výborné vyvážení piva jako celku, výborná pitelnost podle stylu piva, řemeslně výborně zvládnuté piv.

2,5

Výborné vyvážení piva jako celku, výborná pitelnost podle stylu piva, řemeslně výborně zvládnuté piv s drobnými připomínkami.

3 – velmi dobrý

Velmi dobrá vyváženost a pitelnost, čerstvé a řemeslně velmi dobře zvládnuté pivo.

3,5

Velmi dobrá vyváženost a pitelnost, čerstvé a řemeslně velmi dobře zvládnuté pivo s drobnými připomínkami.

Vzorky hodnocené 1 až 3,5 nesmí obsahovat jakékoli cizí vůně a chutě.

4 – dobrý

Dobrá pitelnost a ve výsledku příznivý celkový dojem převažuje na drobnými nedostatky z hlediska přítomnosti cizích vůní a chutí a vyváženosti piva.

5 – průměrný

Ve výsledku průměrný dojem ovlivňují nedostatky z hlediska zřetelné přítomnosti cizích vůní a chutí i vyváženosti piva. Pitelnost je průměrná.

6 – podprůměrný

Ve výsledku podprůměrný dojem podstatně ovlivňují nedostatky z hlediska zřetelné přítomnosti cizích vůní a chutí a vyváženosti piva. Pivo neodpovídá popisu pivního stylu. Pitelnost je nízká

7 – špatný

Špatný dojem podstatně ovlivňují velké nedostatky z hlediska výrazné přítomnosti cizích vůní a chutí a vyváženosti piva. Vzorek je mimo popsaný styl.

8 – velmi špatný

Velmi špatný dojem podstatně ovlivňují zásadní nedostatky z hlediska velmi výrazné přítomnosti cizích vůní a chutí a vyváženosti piva. Pivo ve vůni vzbuzuje odpor k napití.